Trygghet

Vi gör mycket för att skapa en en trygg skolmiljö. Målet är att alla, både elever och personal, ska känna sig trygga. Med trivselregler skapar vi tydlighet som är viktigt för känslan av trygghet.

Skolan  har nolltolerans mot mobbning, diskriminering, och kränkande beteenden, se vår Likabehandlingsplan. Vi har också en plan för hur vi ska agera om olyckan är framme eller om något annat oväntat händer.

Social trygghet
Att träna den sociala förmågan och att stärka gemenskapen och förståelsen för varandra, är en av waldorfpedagogikens grundstenar, något som vi gör varje dag. Utöver den dagliga dialogen kring hur vi beter oss och talar till varandra, har vi många aktiviteter som alla syftar till att fördjupa samhörigheten på skolan.

Faddersystem
När eleverna börjar klass sex blir de fadder för en elev i klass ett. På det sättet kanske en blyg och försiktig tolvåring får vara fadder åt en öppen och framåt sjuåring.  De yngre får någon att se upp till och de äldre växer och mognar med ansvaret som det innebär att vara förebild.

Ger resultat
Att vårt engagemang för den sociala tryggheten ger resultat märker vi. Genom brukarundersökningen ser vi att eleverna på Josefinaskolan känner sig trygga och trivs på skolan.

Läs om andra aktiviteter vi gör för den sociala tryggheten här

En Rättighetsbaserad skola
Josefinaskolan är en rättighetsbaserad skola. Det är ett initiativ av UNICEF Sverige och har sin utgångspunkt i FNs barnkonvention med syfte att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom hela skolans verksamhet. Läs mer här