Fritidshem

På Josefinaskolans fritidshem välkomnar vi barnen att andas ut efter skoldagen i fri lek och skapande. Vi följer skolans pedagogik och arbetar för att utveckla barnens sociala kompetens och tolerans mot varandra.

Hemtrevlig atmosfär
Verksamheten bedrivs i flera små charmiga byggnader, belägna precis intill skolan i dess vidsträckta tomt. Ett av huset, härbret,  fungerade ursprungligen som sädesmagasin och är idag upprustat med all modern bekvämlighet. Samtidigt har det sina grovhuggna bjälkar och trägolv kvar, vilket skapar en genuint hemtrevlig atmosfär.

Rum för många aktiviteter

Barnen är uppdelade storfritids" och lillfritids men har gemensamt "nav" i härbret. Här lämnas och hämtas barnen. 

I härbret har vi olika rum för olika aktiviteter. Ett byggrum, med olika former av klotsar. Ett rum för fantasilek, med utklädningskläder, tyger och utrymme för lek och teater. Och ett tredje rum där barnen kan rita, spela spel eller göra sina läxor. I en angränsande byggnad har vi en ateljé med många olika material som lockar barnens fantasi och skapandelust. På storfritids finns tillgång fotbollsspel och en större lekyta.

I vårt uppdrag ingår också att servera goda, näringsrika och ekologiska mellanmål till barnen. 

Öppet 7-17
Tel 070-77 99 734
070 77 99 736
fritids@josefinaskolan.se