Att vara elev

På varje skola ska det finnas klassråd och elevråd. På Josefinaskolan värnar vi om elevernas rättigheter och inflytande. Som elev kan du göra din röst hörd genom klassrådet och elevrådet. Det finns för att vi vill lyssna på vad du har att säga och att du ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka din skolsituation.

Elevrådet
I elevrådet sitter två representanter från varje klass i årskurserna 2-9. Elevrådet träffas regelbundet. Då tar man bland annat upp frågor som kommit upp i klassråden som hålls i alla klasser varje vecka. Till exempel är elevrådet med och tittar på utformandet av skolans trivsel- och ordningsregler, utvärderar olika aktiviteter på skolan samt deltar i Sigtuna Kommuns ungdomsråd. Genom att ordna olika evenemang, arbetar elevrådet också för att fördjupa sammanhållningen på skolan.

Elevrådets epost: elevradet@josefinaskolan.se

Elevskyddsombuden för de olika klasserna hittar du här.

Lärarrepresentanter i elevrådet:
Anders Hector Stahre och Peter Kloss.

En Rättighetsbaserad skola
För att ytterligare stärka elevernas röst på skolan har vi under två år genomfört projektet "En rättighetsbaserad skola".