Att vara elev

På Josefinaskolan värnar vi mycket om elevernas rättigheter och inflytande. Som elev kan du göra din röst hörd genom elevrådet. Det finns för att vi verkligen vill lyssna på vad du har att säga.
I elevrådet sitter två representanter från varje klass i årskurserna 4-9. Elevrådet träffas två-tre gånger varje månad. Då tar man bland annat upp frågor som kommit upp i klassråden som hålls i alla klasser varje vecka. Till exempel är elevrådet med och tittar på utformandet av skolans trivsel- och ordningsregler, utvärderar olika aktiviteter på skolan samt deltar i Sigtuna Kommuns ungdomsråd. Genom att ordna olika evenemang, arbetar elevrådet också för att fördjupa sammanhållningen på skolan.
För att ytterligare stärka elevernas röst på skolan kommer vi att under två år genomföra projektet En rättighetsbaserad skola. Arbetet organiseras i vad som kallas rättighetsrådet där delar av elevrådet finns representerade.

Lärarrepresentanter i elevrådet: Anders Hector Stahre

elevradet@josefinaskolan.nu