Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden i de olika klasserna är:

Klass 9 

Lärarrepresentanter i elevrådet:
Anders Hector Stahre och Peter Kloss