Skolmiljön

Helhetssynen inom waldorf  inkluderar skolmiljön som en självklar pedagogisk förutsättning för barnens utveckling och hälsa. En harmonisk inom- och utomhusmiljö hjälper barnen att finna koncentration och fungerar som ett stöd i inlärningen. Miljön ska också uppmuntra kreativiteten och drivkraften att utforska.

Fler fina bilder på vår inom- och utomhusmiljö hittar du via menyn här till vänster.