Elevhälsa

Josefinaskolan följer Sigtuna kommuns riktlinjer för elevhälsa.

Skolans elevhälsoteam (EHT) möts regelbundet varje vecka. I teamet ingår läkeeurytmist, rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Kontakter

Läkeeurytmist
Maria Birnbaum
Läs om läkeeurytmi här>
e-post

Rektor
Bodil Platell
e-post

Skolpsykolog
Peter Bergentz
e-post

Skolsköterska
Cecilia Stackeryd 0702804747

e-post 

Skolläkare
kontaktas via skolsköterska

Specialpedagog 

Katarina Anjou
e-post