Elevhälsa

Josefinaskolan följer Sigtuna kommuns riktlinjer för elevhälsa.

Skolans elevhälsoteam (EHT) möts regelbundet varje vecka. I teamet ingår läkeeurytmist, rektor, skolpsykolog, skolsköterska och speciallärare.

Kontakter

Läkeeurytmist
Maria Birnbaum
Läs om läkeeurytmi här>
e-post

Rektor
Bodil Platell
e-post

Skolpsykolog
Peter Bergentz
tisdag 8.00-16.00 ojämna veckor
e-post

Skolsköterska
Louise Stridbeck
tisdag 8.00 - 16.00
e-post 

Skolläkare
kontaktas via skolsköterska

Speciallärare
Karin Klasmark
e-post