Biblioteket

Josefinaskolans nya bibliotek ligger inrymt i två stora ljusa rum i skolans huvudbyggnad. Med sina stora fönster är det en plats för mycket tankar och fantasi.

I det ljusa gavelrummet finns det bilderböcker och skönlitteratur för barn och ungdom. Här bor också gosedjur från böckernas värld. De älskar när man läser för dem. I det andra rummet som är vår fakta-del finns det datorer för skolarbete, lek och lärspel och faktasökande. Här finns också faktaböcker insorterade efter de perioder eleverna på Josefinaskolan läser och litteratur på andra språk. Vårt bibliotek är en del av det kommunala bibliotekssystemet.

Hit kan eleverna komma under lektionstid för att låna böcker, söka fakta eller arbeta i lugn och ro. Högstadieeleverna kan komma hit på sina raster, sjunka ned i en skön soffa och läsa en tidning eller en bok. Vårt skolbibliotek är öppet varje dag.

Ibland kommer eleverna och lämnar sina böcker som de växt ifrån hemma, så att de ska få ett nytt liv i vårt fina bibliotek och älskas av nya barn.

Ansvarig för biblioteket är Ancha Nyberg som har ett brinnande intresse för böcker och läsning.