Aktiviteter

Waldorf är en upplevelsebaserad pedagogik, helt enkelt för att barnen på ett naturligt sätt lär sig genom upplevelser och erfarenheter.

För att ge ytterligare dimension åt de pedagogiska upplevelser som barnen får i sig dagligdags, har vi ett antal aktiviteter under året då hela skolan kommer samman för gemensamma upplevelser och samvaro.

Månadsfester
Tillfällen för framför allt de äldre eleverna att inför sina skolkamrater, lärare och föräldrar få gestalta, reflektera och utvärdera sitt skolarbete. Det är en träning i att våga ta sin plats på scenen och ge av sig själv till andra. De yngre eleverna framför också något ibland, men deras viktigaste träning är att vara publik och att lära sig ta emot något som en annan vill dela med sig av. De får också en försmak av vad som väntar dem.

Årstidsfester
Att sätta sig själv i ett sammanhang och att kunna relatera till sin omvärld är central inom waldorfpedagogiken. Att uppleva naturen och dess växlingar, speglar den ständigt pågående förändringen i oss själva och tillvaron utanför. Vi uppmärksammar därför  och firar de olika årstiderna och högtiderna. Med vårfesten firar vi solen och ljusets ankomst. På hösten har vi skördefest och uppmärksammar Mikaelidagen med drakfesten.  Och i november firar vi  Sank Martindagen med en lyktfest. Till jul framför klass 1 ett julspel.

Av alla aktivteter är det nog drakfesten som både elever och personal ser mest fram emot. Läs mer om drakfesten och se våra fina bilder här.