Elevhälsa

Josefinaskolan följer Sigtuna kommuns riktlinjer för elevhälsa.

Skolans elevhälsoteam (EHT) möts regelbundet varje vecka. I teamet ingår rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Kontakter

Rektor
Bodil Platell
e-post

Skolpsykolog
Peter Bergentz
e-post

Skolläkare
kontaktas via skolsköterska

Specialpedagog