Vår historia

År 1978 startades en waldorfförening i Märsta-Sigtuna. Föreningen ville sprida kunskap om waldorf-pedagogiken och ordnade utställningar och andra aktiviteter.

Första waldorfskolan
År 1983 öppnades waldorfförskolan Solblomman i Märsta och några år senare sökte föreningen skoltillstånd. År 1989 kunde så den första waldorfskolan i Sigtuna Kommun öppnas - Josefinaskolan. Skolan huserade då  i en grön villa i Märsta och hade till en början nio elever.  

Skolan växte sakta men säkert och flyttade till Fransåker utanför Märsta. Efter ytterligare en flytt till Til i Sigtunaområdet hamnade skolan 2002 i dess nuvarande lokaler vid Rävsta gård.

Bronsåldersplats
Skolan tog över lokalerna efter Sigtuna Energi. Längre tillbaka i tiden fanns här en bondgård och en ännu längre tillbakablick visar på tecken efter en bronsåldersboplats.

Historien om Sleipner
Waldorfförskolan Solblomman som vi nämnde ovan, låg och ligger fortfarande på Sleipnergatan i Märsta. Björn Berg, som bland annat illustrerat Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga, inspirerades av gatunamnet och tecknade en Sleipner som symbol för förskolan. 

Waldorfföreningen fick teckningen att använda fritt och Sleipner blev så småningom även Josefinaskolans symbol. Under en period på 2000-talet bytte vi ut hästen mot en kompassros, men i  samband med skolans nya hemsida 2013, har Sleipner fått återta sin plats. Texten på vår nuvarande logotype är målad av konstnären Anna Hedberg.