Skolmiljön utomhus

Få skolor har en sådan utemiljö som vår! Vi har en stor skolgård som ger barnen möjlighet till all möjlig rörelse. Det finns öppna gräsplaner att springa omkring eller spela boll på och mysiga buskage att ha hemlisar i. Hopphagar, gungor och sandlåda har vi också.

Lektioner i det fria
Skötsel av vårt trädgårdsland ingår i treornas kursplan. På gården finns också ett uteklassrum med eldstad. Även närområden med skog och ängar använder vi för lektioner ute i det fria.

Skydd och avskildhet
Med så mycket utrymme får barnen naturlig träning i att hålla sig innanför de gränser vi satt ut för att skapa trygghet och överblick. Också det höga staketet runt hela skolområdet ger oss skydd och  avskildhet.