Läkeeurytmi och rytmisk rörelseträning

Måleri elevearbeDagens barn möter ett ständigt informationsflöde vilket kan leda till att hjärnbarken blir för belastad med överstimulering och stress som resultat. Sambandet mellan exempelvis läs- och skrivsvårigheter, neurologisk omognad och den positiva effekten av motorisk träning är i dag kartlagt.

På Josefinaskolan erbjuder vi stöd för barnens utveckling i form av individuellt utformade rörelseprogram i läkeeurytmi, den terapeutiska formen av Eurytmi.

Rytmiska rörelser för interaktion
Läkeeurytmin bygger på de ursprungliga rörelser som under uppväxten stimulerar barnets hjärna så att nervförbindelser utvecklas. Rytmiska rörelser förbättrar interaktionen mellan hjärnans olika nivåer och funktioner. Olika nivåer får stimulans genom rörelser i olika rumsdimensioner:

Den prefrontala hjärnbarken, som har betydelse för problemlösning, planering och omdömesförmåga utvecklas till exempel genom rörelser som korsar mittlinjen mellan höger-vänster.

Det limbiska systemet, som behövs för att barnet ska kunna organisera sig själv och sitt arbete samt utveckla empati och samarbetsförmåga stärks genom rörelser i dimensionen upp-ner.

Cerebellum, lillhjärnan, som aktiverar uppmärksamheten och stimulerar förmågan att fokusera stöds genom rörelser i fram-bakdimensionen.

Funktioner kan stärkas
Inlärningssvårigheter som  överaktivitet, har ofta sitt ursprung i en obalans mellan de olika nivåerna i hjärnan. De funktioner som gör att barnet kan bearbeta och integrera informationen känslomässigt kan då stärkas genom speciellt avpassade rörelser.

Syftet är att hjälpa barnet att få tillgång till hela sin potential så att det får bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Om du tror att läkeeurytmi kan vara bra för ditt barn, kontakta Maria Birnbaum, din klasslärare eller skolsköterskan, så tas ditt önskemål upp i Elevehälsoteamet som prioriterar förfrågningarna.