Musik

Musiken är ett viktigt pedagogiskt inslag som ingår i ordinarie schema för alla klasser på Josefinaskolan. Vi ser den som en skapande och utvecklande process där barnen får träna sina färdigheter utifrån intresse och upptäckarglädje.

Pedagogisk och social resurs
Musicerandet berör och involverar hela människan i upplevelser för både tanke, känsla och kropp. För oss är musiken därför så mycket mer än ett ämne. Vi använder den både som pedagogisk och social resurs. Vi integrerar musiken i övrig undervisning och i gemensamma sång och spelövningar möts olika klasser och skapar tillsammans.
 
Musikalisk träning
I musikundervisningen övar sig eleverna bland annat på att sjunga, spela instrument, skapa musik och förmågan till gehör. Rytmik är ett dagligt inslag i elevernas skoldag även utanför musiklektionerna.

Utöver den ordinarie musikundervisningen ser elevernas musikaliska träning ungefär ut så här:
klass 1 spelar flöjt
klass 2, 3 och 4 spelar fiol
klass 7-9 har kör på schemat