Mer om waldorf

Den första waldorfskolan grundades 1919  av Rudolf Steiner (1861-1925) - en österrikisk filosof, lärare, arkitekt och konstnär.

Vad behöver människan?
Det var chefen på cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart som gav Steiner i uppdrag att utarbeta en pedagogik som utgick från frågan: vad behöver människan? Fabrikören ville ge arbetarbarnen en modern och kreativ undervisning.

Antroposofi
Steiner skapade waldorfpedagogiken utifrån en en livsfilosofi som han själv utvecklade. Den kallas antroposofi som betyder visdom, eller kunskap i vad det är att vara människa. Skolan var speciell och banbrytande på många sätt. Bland annat gick flickor och pojkar tillsammans, liksom barn från alla sociala klasser och religioner. Även i kollegiet fanns både manliga och kvinnliga lärare.

I alla världsdelar
Lärarna skulle själva bestämma över undervisningen utan att styras av exempelvis ekonomiska intressen. Skolan blev en stor framgång, och i dag finns över 700 waldorfskolor i ett sextiotal länder i alla världsdelar. 

Frö som ska få gro
Skolans uppgift är enligt waldorfpedagogiken att uppmuntra, stödja och ge barnet möjlighet att öva sina förmågor, inte att bestämma och avgöra om det ska lyckas i världen. Ett barn är ett frö som ska få gro. Hela människan ska väckas - allt det goda, sanna och fantastiska som finns i varje individ. 

Hitta mer om waldorfpedagogiken i våra länkar.