Drakfest

Drakfesten involverar hela skolan, både elever och personal och kan ses som en fördjupningslektion i samarbete och mod.

Uppgiften
Människobarnen har fått i uppgift att finna ärkeängeln Mikaels svärd. I skogen väntar drakarna som också är på jakt efter svärdet. För att klara sig behöver barnen hålla ihop och samarbeta.

Barnen får hjälp och beskydd av änglarna, och av skogens väsen tilldelas de olika uppgifter som de ska lösa tillsammans. När de har löst uppgifterna får de gå till eremiten som kommer att ge dem ledtrådar om var svärdet hålls gömt.

Valet mellan gott och ont
Handlingen i drakspelet är inspirerad av symboliken kring ärkeängeln Mikaels kamp mot draken, det vill säga kampen mellan det goda och det onda. Förutom att ge träning i samarbete och mod, ger drakfesten också möjlighet till reflektion kring de valmöjligheter som livet bjuder.

Mikaelidagen har av tradition lyfts fram i kyrkan som en påminnelse om den pågående kampen mellan gott och ont, inom och utanför själva.

Insikter nås genom upplevelser
Vad vi vill förmedla till våra elever är att det egentligen handlar om att förhålla sig till livet och vardagen. Det är inte så lätt alla gånger att kunna skilja på vad som är bra och dåligt för mig själv och mina medmänniskor. Vi tror att insikter som leder till större klarhet, och som kan hjälpa våra elever att välja gott för sig själva och sina medmänniskor, nås genom att de får reflektera och uppleva frågan.