Föräldrasida

Skolans uppdrag är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ditt barns utveckling här på skolan.

Som förälder eller vårdnadshavare är du viktig och behövd. Du känner ditt barn allra bäst och vi välkomnar ditt engagemang!

Föräldraföreningen
Lärarna har det pedagogiska ansvaret men resten av skolan bärs till stor del av föräldrarna och föräldraföreningen. Josefinaskolans föräldraförening är en länk mellan elevernas föräldrar och skolan. Det är en ideell förening som stödjer skolan och som arbetar för att främja skolans utveckling i waldorfpedagogisk anda.

Du är som förälder automatiskt och kostnadsfritt med i föreningen. Du har möjlighet att delta på föreningens möten och kan därigenom vara med och påverka både föreningen och skolan.

Kontakta föräldraföreningen
Ordförande, Mårten Randberg.

josseforaldrar@gmail.com

Föräldraföreningens fb-sida

Aktiviteter
En gång per termin har vi en göra-fint-dag då vi gör fint både inne i skolan och ute på skolgården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera. Det är ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn. Vi ordnar en höstmarknad och en vårfest. Du kan också ingå i olika arbetsgrupper som i samarbete med skolan arbetar för att utveckla ett område, exempelvis trädgården, inomhusmiljön, städrutiner o s v.

Städning
Av tradition är det föräldrarna som städar i en waldorfskola. Att du är med och gör fint där ditt barn vistas hela dagarna ger en känsla av tillhörighet och  insyn i ditt barns vardag. Det är ett engagemang som är viktigt för ditt barn. Ett barn som har varit med sina föräldrar och städat, lär sig att vårda och vara rädd om sin skola.